Våra flyginstruktörer

Martin Hackman

Skolchef
Flyglärare

FI

Grundskolning, mörkerskolning och förlängning av klassbehörighet

E-post
-

Telefon
-

Cory Therriault


Flyglärare

FI/CRI

Grundskolning, mörkerskolning och förlängning av klassbehörighet

E-post
  cory@chalmersfk.se

Telefon
-

Jonas Qaisar


Flyglärare

FI/CRI

Grundskolning och förlängning av klassbehörighet

E-post
 J.Qaisar@hotmail.com

Telefon
-

Jonathan Madsen


Flyglärare

FI

Grundskolning och förlängning av klassbehörighet

E-post -
-
Telefon

-

Anders Hansson


Instruktör avancerad flygning

CRI

Förlängning av klassbehörighet och AVA-instruktör

E-post
cfk@642.se 

Telefon
0708 62 62 84

Eddie Thore


Instruktör avancerad flygning

CRI/AVA

Förlängning av klassbehörighet, AVA-instruktör

E-post
  eddie.thore@outlook.com

Telefon
0706 56 14 99

Mattias Lyckberg


Instruktör avancerad flygning

CRI/AVA

Förlängning av klassbehörighet och AVA-instruktör

E-post
  mattias@lyckberg.se

Telefon
0733 33 60 80

Fredrik Widman


Instruktör avancerad flygning

CRI/AVA

Förlängning av klassbehörighet och AVA-instruktör

E-post
  fredrik.widman@hotmail.com 

Telefon
0725 86 13 55