Samhällsnyttiga flyget på Säve Flygplats

Chalmers Flygklubb, tillsammans med Aeroklubben Göteborg, genomför i stort sett dagligen samhällsviktiga uppdrag från Säve Flygplats.

Frivilliga Flygkåren bedriver bland annat sjöövervakning för O-län, som bemannas med flygplan och besättningar från CFK (Chalmers Flygklubb) och AKG (Aeroklubben Göteborg). Vi, tillsammans med övriga länsflygavdelningar, flyger runtom vårt lands kuster, med ca två pass dagligen under årets alla dagar, där mellan 12-15% av passen genomförs med flygplan som har Säve Flygplats som bas. 

Brandflyget genomförs på uppdrag av MSB, Länsstyrelserna i respektive län, i KSAKs regi och Säve Flygplats kan användas som bas för fyra brandflygslingor som täcker länet.

Förutom sjöbevakning och brandflyg, opererar även Sjöfartsverkets räddningshelikopter, Polisflyget och Västra Götalands ambulanshelikopter, tillsammans med andra aktörer på Säve Flygplats. Det gör flygfältet till en ovärderlig  del av vår infrastruktur i alla beredskapslägen.


KSAK

Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK, och KSAK-M är paraplyorganisationer för landets motorflygklubbar. 

KSAK jobbar för att ta tillvara på flygklubbarnas intressen och arbetar övergripande med mängder av frågor som berör flyg och då främst allmänflyget. Man har också vissa myndighetsuppdrag såsom remissinstans mot Transportstyrelsen och regering/departement, flygsäkerhetsarbete inklusive utredning av olyckor med UL-Flyg m.m.

KSAKs tillhandahåller brandflyg genom flygklubbar landet runt, där frivilliga brandflygare genomför ca 10 000 uppdragstimmar per år. 

FFK

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige.

FFKs medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, kommuner, Polisen och Svenska Sjöräddningssällskapet.

Årligen flygs mellan 6 000 och 8 000 timmar i FFKs regi. Detta innebär att vi har flygplan i luften i princip dygnet runt.

Utöver sjöbevakning och brandflyg genomför även FFK;

  • Rekognosering och fotografering av skador på infrastruktur. Det kan vara fråga om jordskred, översvämningar, fotografering efter kraftiga stormar, m.m.
  • Översiktsbilder för Trafikverket, Länsstyrelser och kommuner
  • Lägesbilder (foto) från luften i realtid
  • Eftersök av försvunna personer
  • Trafikövervakning - TBOS (Ta Bild Och Sänd) vid större evenemang
  • SAR - Search and RescueNedan visas en film av FFK som beskriver dess verksamhet och syfte


Har du tankar och funderingar kring flygets roll i samhället, eller andra frågor rörande vår verksamhet, är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan