Chalmers Flygklubb i Göteborg

Fältnära rörelser

Se Säve flygplats AR 3-06. Länk till Airport Regulations (AR) finns på CFK hemsida.