Chalmers Flygklubb i Göteborg

Timpriser

Timpriser

Med insats 5000 kr :

  • SE - KLV :  2072 kr/h
  • SE - KZI  :  2072 kr/h

Utan insats:

  • SE - KLV :   2180 kr/h
  • SE - KZI :    2180 kr/h

Timprislista finns också uppsatt i klubblokalen.

Betalning skall göras till CFKs PlusGiro, 52 46 87-1 och den skall vara klubben till handa senast 10 dagar efter genomförd flygning. Flyg försiktigt och gör ordentlig preflight.