Chalmers Flygklubb i Göteborg

Timpriser

Timpriser

 

Med insats 5000 kr :

  • SE - KLV :  1.872 kr/h
  • SE - KZI  :  1.872 kr/h

Utan insats:

  • SE - KLV :   1.980 kr/h
  • SE - KZI :    1.980 kr/h

Timprislista finns också uppsatt i klubblokalen.

Betalning skall göras till CFKs PlusGiro, 52 46 87-1 och den skall vara klubben till handa senast 10 dagar efter genomförd flygning. Flyg försiktigt och gör ordentlig preflight.