Chalmers Flygklubb i Göteborg

Pilot Info

Säve flygplats är sedan 2018-04-26 åter en kontrollerad flygplats.

Kontrollzonen har samma utsträckning som tidigare men med vissa namnändringar vad gäller

in/utpasseringspunkterna

Se AI GSE 04 2018 samt AIP SUP 25/2018.