Chalmers Flygklubb i Göteborg

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2022

Fullbetalande medlem  5.900:- / kalenderår  (inkl KSAK-avgift)
Gästmedlem                    1.000:- / månad
Stödmedlem                       500:- / kalenderår
Familjemedlem               1.500:- / kalenderår
/samboende pilot