Chalmers Flygklubb i Göteborg

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2020

Fullbetalande medlem  5.600:-/ kalenderår  (inkl KSAK-avgift)
Gästmedlem                  500:-/ 30-dagar
Stödmedlem                  500:-/ kalenderår
Familjemedlem           1.500:-/ kalenderår
/samboende pilot