Chalmers Flygklubb i Göteborg

Försäkringsskydd

Rangeringsskador uppkommer mycket lätt varför vi uppmanar till försiktighet. Styrelsen ber alla se över det personliga försäkringsskyddet. Hemförsäkring med någon tilläggsförsäkring som täcker denna typ av skador som uppstår genom oförsiktighet före/resp. efter taxning.

Vi uppmanar samtidigt till att rapportera ev. skador samt att pree-flighten genomförs med skarpa ögon. Flygsäkerhet måste vara vår ledstjärna