Chalmers Flygklubb i Göteborg

Bokningsregler/minimiuttag

Vårt internetbaserade bokningssystem är till för att underlätta bokningsförfarandet, efter förslag från medlemmarna.

Tyvärr förekommer det att bokade tider inte utnyttjas, eller avbokas. Genom detta felaktiga förfarande hindras medlemmar från att flyga vilket direkt påverkar klubbens ekonomi.

Minimiuttag gäller och vi kommer att tillämpa detta. Minimiuttaget är 10min /bokad timma, vilket kommer att debiteras oavsett flygtid för att täcka upp tiden mellan bokad och utnyttjad tid.