Chalmers Flygklubb i Göteborg

Medlem

Medlemsavgifter 2018

Fullbetalande medlem    5500:-/kalenderår   (inkl KSAK-avgift)

Gästmedlem                        500:-/30-dagars-period

Stödmedlem                        500:-/kalenderår

Familjemedlem                  1500:-/kalenderår
/samboende pilot