SEP - Single Engine Piston

Resan till ditt flygcertifikat börjar här!

Kursen omfattar såväl teoretisk utbildning som praktiskt utbildning. 

Den teoretiska utbildningen görs på distans (CBT - Computor based training) och är på engelska. 

Teorin är uppdelad i fyra block, där du efter andra blocket påbörjar din praktiska utbildning.

Vi har regelbundna uppföljningar efter varje block i utbildningen för att på bästa sätt kunna hjälpa dig genom teorin.

Teorikursen omfattar följande nio ämnen

  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda och färdplanering
  • Människans förutsättningar och begränsningar
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygoperativa procedurer
  • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
  • Flygradiotelefoni

Den praktiska utbildningen 

Omfattar minst 45 timmar flygtid, där du initialt flyger med en flyginstruktör under dom första passen. Du kommer under utbildningen genomföra diverse olika moment såsom långnavigering till andra flygfält, nödövningar, start & landningsövningar m.m


Är du intresserad av att ta SEP-behörighet, kontakta oss via formuläret nedan