LAPL - Light Aircraft Pilot License

Resan till ditt LAPL börjar här!

Kursen omfattar såväl teoretisk utbildning och praktiskt utbildning. Den teoretiska delen är samma som för PPL-utbildningen, men du examineras endast för LAPL.

Den teoretiska utbildningen görs på distans (CBT - Competency based training) och är på engelska. 

Teorin är uppdelad i fyra block, där du efter andra blocket påbörjar din praktiska utbildning.

Vi har regelbundna uppföljningar efter varje block i utbildningen för att på bästa sätt kunna hjälpa dig genom teorin.

Förkunskapskrav

• 17 år för erhållande av certifikat, 16 år vid första EK.

• Språkkrav ICAO nivå 4 eller högre (svenska el. engelska)

• Medical klass LAPL


Flygteori 

Den teoretiska utbildningen består av fyra block, där du läser två till tre ämnen samtidig. Teorin görs på distans 
(CBT - Computor Based Training) och är på engelska. Under kursen kommer vi ha regelbundna uppföljningar för att på bästa sätt kunna hjälpa dig genom teorin. 

Följande nio ämnen kommer du läsa

  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda och färdplanering
  • Människans förutsättningar och begränsningar
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygoperativa procedurer
  • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
  • Flygradiotelefoni

Den praktiska utbildningen 

Skiljer sig något, främst i antalet flygtimmar, mot en PPL utbildning, vilket gör den något billigare att erhålla. Teoriutbildningen är densamma som för PPL.

Flygutbildningen omfattar 30 timmar flygtid, varav minst

• 15 timmar DK (med flyglärare)

• 6 timmar EK (soloflygning)

• 3 timmar distansflygning EK

Du flyger dina första timmar med en flyginstruktör och genomför diverse olika grundläggande moment såsom start och landningsövningar, nödövningar m.m. 

När flygläraren bedömer att du är redo, kommer du släppas upp ensam i flygplanet för första gången. En upplevelse som aldrig glöms!

Efter genomförd utbildning kommer du behöva flyga minst 10 timmar själv innan du får ta med dig dina första passagerare upp.


Efter genomför utbildning med godkänt resultat kan du titulera dig pilot! Då har du möjlighet att hyra flygklubbens flygplan och ta med dig passagerare upp i luften. 

En frihetskänsla som är svår att slå!


Vi rekommenderar att du besöker en av våra informationskvällar för flygutbildning! Dessa sker löpande under året. För mer information, kontakta oss via formuläret nedan