AVA - Avancerad flygning

Vill du utveckla ditt flygande och bli en bättre och säkrare pilot? 

Då är en grundutbildning i avancerad flygning den perfekta vägen att gå!

Att utbilda sig i avancerad flygning leder till ökad flygskicklighet och därmed till ökad flygsäkerhet. Att kunna hantera de ovanliga lägen som uppstår under den här typen av flygning är väldigt nyttigt. Man behöver inte vara någon "stridspilot" för att kunna flyga avancerat.

Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del. 

Den teoretiska delen innefattar grundläggande avancerad flygning, de delmoment och manövrar du kommer genomföra samt en ev. teknisk kurs på våran Robin Alpha 160Ai. Efter genomförd teori flyger du med en av våra CRIer i SE-KZI, där du får öva praktiskt på de moment ni gått igenom under teorikursen.

Du flyger som minst 5 timmar avance, men ytterligare timmar kan behövas då det är många moment som ska gås igenom

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat från din instruktör, erhåller du behörighetstillägget "AVA" i ditt certifikat.

Grundkrav

  • LAPL(A), PPL(A), CPL(A) eller ATPL(A) (Utfärdat i enlighet med Del-FCL
  • Klass- /typbehörighet - SEP
  • Som lägst Klass LAPL
  • Minst 30 timmars flygtid som befälhavare (PIC) på lämplig kategori av luftfartyg efter certifikatets utfärdandeÄr du intresserad av att ta en AVA-behörighet så kontakta oss via formuläret nedan. 

Kurserna genomförs ett par gånger per år.