Vill du bli medlem i Chalmers flygklubb?

Prislista 2023

Flygpriser 2023

Medlemsavgift 2023

Flygtimpris (airborne-tid)

SE-KLV

2.180 kr/timme

SE-KZI

2.180 kr/timme

Fullvärdigt medlemskap

Kan delbetalas två gånger per år och inkluderar KSAK-avgiften

5.900 kr/kalenderår

Fullvärdigt medlemskap

Detta medlemskap är för dig som är huvudmedlem i annan KSAK-ansluten flygklubb

5.450 kr/kalenderår

Gästmedlemskap

Max 90 dagars gästmedlemskap per år

500 kr/30-dagar

Familjemedlemskap


1.500 kr/kalenderår

Stödmedlemskap

500 kr/kalenderår