Chalmers Flygklubb i Göteborg

Styrelsen

Ordförande Anders Nyrenius
Tel. M:0705-140028
Epost: anders.nyrenius@telia.com
Övrig ledamot Kjell Insulan
Tel. B: 0303-17508 M: 0707-962468
E-post: kjell@insulan.se
Vice ordförande Vakant
Tel. M:
Epost:
Övrig ledamot Eddie Thore
Tel. M: 0706-561499
Epost: eddie.thore@tele2.se
Sekreterare Anders Sylvan
Tel. B: 031-162076 M: 0707-384884
Epost: biggles.broder@sylvan.nu
Övrig ledamot Mikael Larsson
Tel B: 0735-398272
Epost: mikael330@gmail.com
Kassör och skolsekr. Roger Löfgren
Tel. B: 0322-50810 M: 0762-985423
Epost: s_roger.lofgren@telia.com
Övrig ledamot Sten Gilland
Tel B: 031-931630 M: 0762-619873
Epost: sanayejojo@gmail.com
Motorflygchef Jan Rundahl
Tel B: 031-551524 M: 0708-509031
Epost: jan.rundahl@gmail.com
Suppleant 2 Göran Bille
Tel M: 0705-328034
Epost: goran.bille@gmail.com
Tekniskt ansvarig  Lars Peterson
Tel B: 031-7949713 M:
Epost: lars.a.peterson@saabgroup.com