Chalmers Flygklubb i Göteborg

Trafikvarv vid GCA

Se Säve flygplats AR 3-02. Länk finns på CFK hemsida.