Chalmers Flygklubb i Göteborg

Pilot Info

Säve flygplats är sedan 2017-01-01 en okontrollerad flygplats.

Från och med 10 april2017  och tills vidare är flygplatsen stängd för luftfartyg ej hemmahörande på Säve.

Se AI GSE 09 2017.