Chalmers Flygklubb i Göteborg

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2016

Fullbetalande medlem  5.000:-/ kalenderår  (inkl KSAK-avgift)
Gästmedlem                       500:-/ 30-dagar
Stödmedlem                       500:-/ kalenderår
Familjemedlem               1.255:-/ kalenderår
/samboende pilot